Skała

2012


Realizacja projektu pn. „Budowa strefy aktywności gospodarczej w gminie Skała”.

W zakresie kontraktu realizowane były prace dotyczące:

  • budowy jezdni, chodników, włączeń, zjazdów
  • budowy parkingów
  • budowy przepustów
  • budowy schodów terenowych
  • budowy murów oporowych
  • zabezpieczenia i regulacji istniejącego rowu melioracyjnego


  • Galeria zdjęć