Gmina Brzeźnica

2011


„Wykonanie remontu rurociągu „A” zespołu odwadniającego Łączany w miejscowości Łączany, pow. Wadowicki, gm. Brzeźnica, woj. Małopolskie”.

Zakres prac:

  • roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni
  • roboty związane z wykonaniem rurociągu
  • roboty związane z odtworzeniem nawierzchni: kostka i krawężniki betonowe, ułożenie korytek, humusowanie skarp, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno-asfaltowych.
  • Galeria zdjęć