Gmina Skawina

2011


Projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina”- wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Woli Radziszowskiej oraz w Gminie Skawina, Zelczyna-Skawina.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności:

  • kanalizację grawitacyjną i ciśnieniową o łącznej dł. 84 696,67 mb
  • studnie rewizyjne łącznie- 1 357 szt.
  • pompownie sieciowe i lokalne- 13 szt.
  • pompownie przydomowe- 498 szt.
  • odtworzenie i renowacja nawierzchni drogowych


  • Galeria zdjęć